Giỏ hàng
Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Yến Huyết Đảo Thiên Nhiên Khánh Hòa 024
24,200,000đ
Xem nhanh sản phẩm

Mã sản phẩm: YSKH024

Công dụng: Trong tất cả các loại Yến sào được biết đến hiện nay. Huyết Yến (loại Yến Sào có màu đỏ) được xem là tốt nhất…

Dạng bào chế: Nguyên tổ

Đóng gói: 100g/ hộp

Cách dùng: Xem hướng dẫn

Tư vấn - Chăm sóc: 08 71 085 085

Hotline 24/7: 0902 822 055

Chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Yến Hồng Đảo Thiên Nhiên Khánh Hòa 026
18,700,000đ
Xem nhanh sản phẩm

Mã sản phẩm: YSKH026

Công dụng: Sản phẩm Yến hồng đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa hộp 100g (mã số: 026), bao gồm những tổ yến hồng còn nguyên tổ, màu…

Dạng bào chế: Nguyên Tổ

Đóng gói: 100g/ hộp

Cách dùng: Xem hướng dẫn

Tư vấn - Chăm sóc: 08 71 085 085

Hotline 24/7: 0902 822 055

Chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Yến Huyết Đảo Yến Thiên Nhiên Khánh Hòa 024S
12,320,000đ
Xem nhanh sản phẩm

Mã sản phẩm: YSKH024S

Công dụng: Yến huyết đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa mẫu hộp quà tặng là tổ yến có màu sắc đỏ, màu đỏ tự nhiên của tổ…

Dạng bào chế: Nguyên Tổ

Đóng gói: 50g/ hộp

Cách dùng: Xem hướng dẫn

Tư vấn - Chăm sóc: 08 71 085 085

Hotline 24/7: 0902 822 055

Chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Yến Sào Đảo Thiên Nhiên Khánh Hòa TP1
9,900,000đ
Xem nhanh sản phẩm

Mã sản phẩm: YSKH-TP1

Công dụng: Yến sào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa (nguyên tổ) hộp TP1-100g còn gọi là Yến Quang.

Dạng bào chế: Nguyên tổ

Đóng gói: 100g/ hộp

Cách dùng: Xem hướng dẫn

Tư vấn - Chăm sóc: 08 71 085 085

Hotline 24/7: 0902 822 055

Chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Yến Hồng Đảo Thiên Nhiên Khánh Hòa Hộp Quà 026s
9,570,000đ
Xem nhanh sản phẩm

Mã sản phẩm: YSKH026S

Công dụng: Yến sào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa nguyên tổ hồng là tổ yến có màu sắc hồng nhạt trên bề mặt của tổ yến,…

Dạng bào chế: Nguyên tổ

Đóng gói: 50g/ hộp

Cách dùng: Xem hướng dẫn

Tư vấn - Chăm sóc: 08 71 085 085

Hotline 24/7: 0902 822 055

Chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Yến Sào Đảo Thiên Nhiên Khánh Hòa TP2
8,580,000đ
Xem nhanh sản phẩm

Mã sản phẩm: YSKH-TP2

Công dụng: Yến sào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa (nguyên tổ) hộp TP2-100g còn gọi là Yến Thiên: là tổ yến còn nguyên, khoảng từ 15…

Dạng bào chế: Nguyên tổ

Đóng gói: 100g/ hộp

Cách dùng: Xem hướng dẫn

Tư vấn - Chăm sóc: 08 71 085 085

Hotline 24/7: 0902 822 055

Chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Yến Sào Đảo Yến Thiên Nhiên khánh Hòa TP3
7,920,000đ
Xem nhanh sản phẩm

Mã sản phẩm: YSKH-TP3

Công dụng: Yến sào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa (nguyên tổ) hộp TP3-100g còn gọi là Yến Bài: là tổ yến còn nguyên, khoảng từ 15…

Dạng bào chế: Nguyên tổ

Đóng gói: 100g/ hộp

Cách dùng: Xem hướng dẫn

Tư vấn - Chăm sóc: 08 71 085 085

Hotline 24/7: 0902 822 055

Chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Yến Sào Đảo yến Thiên Nhiên Khánh Hòa TP4
7,370,000đ
Xem nhanh sản phẩm

Mã sản phẩm: YSKH-TP4

Công dụng: Yến sào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa (nguyên tổ) hộp 100g TP4 : Là tổ yến có màu sắc trắng theo thuộc tính tổ…

Dạng bào chế: Nguyên Tổ

Đóng gói: 100g/ hộp

Cách dùng: Xem hướng dẫn

Tư vấn - Chăm sóc: 08 71 085 085

Hotline 24/7: 0902 822 055

Chi tiết

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Yến Sào Đảo Yến Thiên Nhiên Khánh Hòa TP5
6,820,000đ
Xem nhanh sản phẩm

Mã sản phẩm: YSKH-TP5

Công dụng: Yến sào đảo yến thiên nhiên Khánh Hòa (nguyên tổ ) hộp 100g TP5 còn gọi là Yến Bài: Là tổ yến có màu sắc…

Dạng bào chế: Nguyên tổ

Đóng gói: 100g/ hộp

Cách dùng: Xem hướng dẫn

Tư vấn - Chăm sóc: 08 71 085 085

Hotline 24/7: 0902 822 055

Chi tiết